Marketingul şi promovarea ecoturismului în judeţul Caraş-Severin

Prin intermediul paginilor noastre din mediul virtual (pagină web, You Tube, Facebook) promovăm frumuseţile judeţului şi încurajăm dezvoltarea ecoturismului, care are un potenţial enorm. Caraş-Severinul este cel de-al doilea judeţ din ţară ca şi suprafaţă de pădure. Multe din aceste păduri sunt seculare, cele mai întinse păduri seculare de fag din Europa.

Datorită influenţelor climatice submediteraniene flora şi fauna sunt foarte diversificate prezentând atât specii din zona temperată cât şi din cea mediteraniană (Ex: ţestoasa lui Hermann, scorpionul roşu de pădure, vipera cu corn, potârnichia de stâncă, laleaua galbenă de cazane, etc.). Aici se pot întâlni specii de plante şi animale care sunt endemice sau care nu mai există decât în foarte puţine locuri din ţară şi din Europa.

De asemenea pot fi întâlnite patru din cele cinci carnivore mari ale Europei (ursul brun, lupul, râsul, şacalul). Foarte important este şi că zimbrul a redevenit parte din fauna judeţului. Un lucru rar în Europa este existenţa cailor sălbatici, care au învăţat să se descurce singuri, iar acum formează turme considerabile în Munţii Aninei şi pe insula Ostrov de pe Dunăre. Prezenţa Dunării este de asemenea importantă, deoarece putem întâlni un număr mare de specii de păsări de apă şi păsări a căror existenţă este legată de apă, cum ar fi: codalbul, uliganul pescar, lopătarul, etc.

În această direcţie am început deja demersuri pentru colaborarea cu organizaţii din alte ţări europene cu care vrem să începem să oferim în viitorul apropiat servicii de ecoturism. Iar în acest fel să reuşim să ridicăm nivelul de trai al populaţiei locale. Astfel sperăm că metodele tradiţionale de exploatare a mediului natural vor fi înlocuite treptat cu ecoturismul.

 

Despre noi

Wild Caraș-Severin își propune să protejeze şi să promoveze habitatele naturale și speciile de faună și floră sălbatică în armonie cu interesele comunităţilor locale pentru o dezvoltare economică durabilă.

Ne dorim ca exploatarea tradiţională a mediului natural să fie măcar partial înlocuită cu alte metode de exploatare care sunt mai puţin dăunătoare pentru mediu şi care aduc mai multe beneficii economice comunităţii locale, cum ar fi ecoturismul.

Ne poti găsi: